Terminaali finns utställning av Canada Stones & Gardens produkter, dvs. granit och upplysta krukor. 

Terminaali är öppen enligt överrenskommelse, 0400 157 884/Kenneth Lotta.

Adress: Såggatan 5 bakom Hangös ortodoxakyrka, ingång från Täktomvägen.

---

 

 


 


 


 


 


 

designed & produced by © SkyWEB